دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
11772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10