دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11924 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
11925 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
11926 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11
11927 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11928 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11929 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11930 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی گردشگری مذهبی آموزشی پژوهشی هر دو 20