دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مجازی ویژه شاغلین در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12032 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12033 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12034 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12035 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12036 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12037 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12038 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12039 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12040 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12041 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12042 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12073 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12074 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12075 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12076 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور