دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13257 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13258 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13259 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13260 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13261 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13262 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13263 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13264 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13265 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13266 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13267 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13268 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 16 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13269 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13270 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13271 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13272 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13273 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13274 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13275 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13355 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13356 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13357 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13358 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13359 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13360 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13361 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13362 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13363 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13364 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13390 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13391 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13392 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه