دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13315 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13316 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13317 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13318 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13319 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13321 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13322 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13323 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13324 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13325 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13326 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13327 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13329 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13331 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13332 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13333 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13334 روزانه دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13335 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13336 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13337 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13338 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
13339 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13340 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13341 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13342 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13343 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13345 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13347 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13348 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13349 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13350 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13351 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13352 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13353 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13354 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13355 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13356 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13357 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13358 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13359 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13360 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13361 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13362 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13363 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13364 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13368 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13369 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13370 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13372 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
13375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13376 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13377 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13378 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور