دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14063 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14104 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14164 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14183 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14222 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14230 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14244 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14271 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14290 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور