دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه روان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14058 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14059 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14060 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14061 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14062 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14063 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14064 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14065 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14066 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14067 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 22
14068 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14069 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14070 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14071 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
14072 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14073 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14074 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14075 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14076 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14077 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14078 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14079 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14080 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14081 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14160 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14161 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
14162 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14163 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14164 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14165 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14166 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14167 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
14168 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14169 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14170 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14171 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14172 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14173 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14174 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14175 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14176 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
14177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
14178 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14208 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14221 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14222 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14223 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14224 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14225 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14226 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14227 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14228 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14238 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 16
14239 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
14240 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14241 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
14242 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
14243 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14244 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14245 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14246 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14247 روزانه دانشگاه سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14248 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 6
14251 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14252 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 11
14253 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
14254 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 14
14255 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14256 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
14257 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط مرد 11 فقط مرد
14258 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14259 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
14260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
14262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
14263 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 15
14264 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
14265 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در