دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14366 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14367 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14393 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14394 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14395 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14396 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14502 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14503 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14504 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14505 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14506 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
14507 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور