دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کرمان در رشته مجموعه حسابداری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14335 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15
14346 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14359 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
14376 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14459 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14473 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14480 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14481 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
14490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14541 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان کرمان حسابرسی آموزشی پژوهشی هر دو 20