دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی در رشته مجموعه مدیریت در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15554 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15555 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15556 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15557 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
15558 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15559 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15560 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15561 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
15562 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15563 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
15564 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
15565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15566 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15567 مجازی دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15568 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
15569 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15577 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
15578 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20