دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه سمنان در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15711 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15727 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 8
15736 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
15745 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15752 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 8
15758 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 4
15764 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15774 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15786 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی هر دو 4
15794 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
15801 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15807 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین آموزشی پژوهشی هر دو 4
15813 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 2
15818 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2