دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در سیستان و بلوچستان در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16391 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
16394 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 21
16443 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
16468 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16512 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16515 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 24
16549 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16584 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16627 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16629 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی آلی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16692 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 16
16752 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16790 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 12
16838 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4
16866 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16868 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16914 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شیمی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 16
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و اقیانوس شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16944 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 17
16949 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 17
16952 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان اقیانوس شناسی (شیمی دریا) آموزشی پژوهشی هر دو 17 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه