دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در شیمی پلیمر در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16556 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
16557 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
16558 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
16559 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
16560 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
16561 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
16562 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
16563 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
16564 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
16565 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
16614 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16615 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16616 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
16617 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
16618 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
16619 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2