دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی در رشته مجموعه شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - علوم و فناوری نانو نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16954 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16955 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
16956 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 11
16957 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
16958 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16959 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 12
16960 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16961 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
16962 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16963 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 13
16964 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
16965 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16966 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
16967 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16968 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 9
16969 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 8
16970 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 6
16971 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 25
16972 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7
16973 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16974 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
16975 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16976 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
16977 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16978 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16979 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 2
16980 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 1
16981 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16982 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4
16983 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16984 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 5
16985 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
16986 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16987 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 3
16988 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
16989 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم و فناوری نانو نانوشیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور