دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حالت جامد در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16995 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
16996 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
16997 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
16998 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
16999 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17000 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17001 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17002 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17003 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17005 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17006 روزانه دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17007 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17008 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17009 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17010 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17011 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17012 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 23
17013 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 26
17014 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14
17015 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 14 شرايط در انتهاي دفترچه
17016 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17017 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17018 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17019 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17020 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17021 روزانه دانشگاه شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17022 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17023 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17024 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 24
17025 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17026 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17027 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17028 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17029 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 12
17030 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 13
17031 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17032 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17034 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
17035 روزانه دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
17036 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17037 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 21
17038 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17039 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17040 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17041 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17042 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17043 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17044 روزانه دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 30
17045 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 8
17046 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17047 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17048 روزانه دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 18
17232 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17233 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17234 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
17235 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17236 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17237 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17239 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17240 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17241 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17242 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17243 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17244 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17245 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17246 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
17247 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17248 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17249 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17250 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 16
17251 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي انرژي و فيزيك
17252 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4
17255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
17256 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17257 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5
17258 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
17259 نوبت دوم دانشگاه قم قم حالت جامد آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
17260 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 6
17261 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17262 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7
17263 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17264 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17265 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 10
17266 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 20
17267 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17268 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3
17269 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 9
17389 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17390 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17391 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17392 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17393 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17395 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17396 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 21 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17397 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17398 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17399 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- واحد گرمدره البرز حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15