دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه فیزیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17021 روزانه دانشگاه شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 11
17030 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 13
17071 روزانه دانشگاه شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 7
17076 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 8
17106 روزانه دانشگاه شیراز فارس هسته ای آموزشی پژوهشی هر دو 2
17132 روزانه دانشگاه شیراز فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 9
17159 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک نجومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
17211 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2
17217 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3
17433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوها کاربرد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17437 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی  آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
17448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حالت جامد آموزشی پژوهشی هر دو 15
17453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اتمی و مولکولی آموزشی پژوهشی هر دو 15
17458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ذرات بنیادی و نظریه میدان ها آموزشی پژوهشی هر دو 15