دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17894 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 6 پذيرش با عنوان
17949 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 13
17996 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
18026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18066 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18105 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18155 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18192 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 4
18230 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 9
18267 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18287 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18314 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18340 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18374 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 2