دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه یزد در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17908 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 31
17965 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 28
18008 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
18078 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18112 روزانه دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18135 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18150 روزانه دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18202 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشی پژوهشی هر دو 11
18243 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 10
18276 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 5
18323 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18345 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18360 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18370 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18430 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18437 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18442 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه