دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ریاضی مالی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18125 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18126 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
18127 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
18128 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 9
18129 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
18130 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18131 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18132 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18133 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18134 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 14
18135 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18136 روزانه مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18353 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
18354 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18355 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18356 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
18357 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1
18358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18359 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 12
18360 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18439 پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18440 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
18515 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18516 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18517 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18518 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران ریاضی مالی آموزشی پژوهشی هر دو 20