دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قزوین در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17866 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
17921 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 15
17976 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 11
18037 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18175 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشی پژوهشی هر دو 3
18211 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 3
18251 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 2
18296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 3
18484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 15
18505 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18510 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20