دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزی در رشته مجموعه ریاضی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17857 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 18
17884 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 14
17912 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 12
17967 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 6
17979 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 14
18015 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18030 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 11
18080 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
18168 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 9
18204 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشی پژوهشی هر دو 6
18244 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 4
18254 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی هندسه (توپولوژی) آموزشی پژوهشی هر دو 12
18281 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ریاضی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
18290 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشی پژوهشی هر دو 8
18324 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بهینه سازی آموزشی پژوهشی هر دو 5
18459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشی پژوهشی هر دو 15
18520 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی آموزش ریاضی آموزشی پژوهشی هر دو 20
18521 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبر منطقی آموزشی پژوهشی هر دو 20