دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 12
20111 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20114 روزانه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 20
20120 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 6
20135 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 6
20140 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20145 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20156 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 9
20211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 8
20232 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 3
20235 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 8
20239 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل آموزشی پژوهشی هر دو 3
20248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
20253 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
20256 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانو فناوری آموزشی پژوهشی هر دو 3
20263 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6