دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی بابل در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20062 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 11
20082 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10
20108 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 7
20192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20208 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 7
20229 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران طراحی فرآیند آموزشی پژوهشی هر دو 5
20292 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران فرآیندهای جداسازی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه