دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پلیمر در رشته مجموعه مهندسی شیمی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مجموعه مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20147 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 5
20148 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20149 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20150 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20151 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 7
20152 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 13
20153 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 10
20154 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20155 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20156 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 9
20157 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 4
20258 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20259 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 1
20261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20262 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3
20263 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 6
20264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2
20284 مجازی دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور
20304 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20305 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
20315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 15
20329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 20
20330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر پلیمر آموزشی پژوهشی هر دو 20
20340 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر آموزش محور هر دو 10 آموزش محور