دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه صنعتی شریف - تهران در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 24
20748 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 14
20790 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
20818 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 6
20840 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 8
20877 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 6
20907 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 12
20915 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 6
20932 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12