دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21225 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21226 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21227 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21228 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21229 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21230 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21231 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21232 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21233 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21234 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21235 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21236 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21238 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21239 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21240 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21241 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21244 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21245 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21246 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21247 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21248 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21249 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21250 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21251 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21252 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21253 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21254 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21255 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21256 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21257 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21258 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21265 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21266 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21268 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21269 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21270 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان و بلوچستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی هر دو 20
21311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21312 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21313 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21314 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشی پژوهشی هر دو 20
21337 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21339 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
21360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشی پژوهشی هر دو 20
21376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی هر دو 20
21384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21385 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21386 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
21388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران تهران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
21397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازه های هیدرولیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازه های دریایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
21403 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل ونقل آموزشی پژوهشی هر دو 20
21407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21409 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21414 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21415 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21417 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی هر دو 20
21425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21428 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20