دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در محیط زیست در رشته مجموعه مهندسی عمران در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20918 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 7
20919 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20920 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
20921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20922 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
20923 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
20924 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20926 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
20927 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20928 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 13
20929 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پژوهشگاه نيرو و مورد حمايت مالي آن است و پروژه برمبناي اولويتهاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط پژوهشگاه است
20930 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
20931 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20932 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
20933 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20934 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9
20935 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
20936 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژههاي تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه علم و صنعت ايران است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميگردد
20937 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 6
20938 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
20939 روزانه آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست- کرج البرز محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
21115 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21116 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21117 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 2
21118 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس دانشكدههاي فني
21119 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3
21120 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21121 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 14
21122 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
21123 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21124 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
21125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4
21126 نوبت دوم آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست- کرج البرز محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
21132 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21209 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21211 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
21212 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21213 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21214 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21215 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
21223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 15
21425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21428 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 20
21438 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
21443 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور هر دو 40 آموزش محور