دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان جنوبی در رشته مجموعه مهندسی مکانیک در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ساخت تولید
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21446 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 11
21461 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 25
21477 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 3
21490 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت تولید آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 2 - طراحی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21533 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
21593 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21677 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 21
21769 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تبدیل انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6