دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22143 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22144 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22145 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22146 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22147 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22148 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22149 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
22150 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22151 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
22152 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
22153 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
22154 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 18
22155 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
22159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
22162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22164 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22165 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
22166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
22167 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22168 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
22169 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22170 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6
22171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5
22172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس شاهین شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
22174 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22176 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22177 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22178 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریخته گری آموزشی پژوهشی هر دو 3
22179 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی بافت آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
کد ضریب 2 - جوشکاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22210 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22211 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 5
22212 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 4
22213 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 2
22214 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22241 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 2
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22247 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 4
22248 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 3
22249 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22250 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22251 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22252 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22253 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 5
22254 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22255 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 4
22256 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 پروژه تحقيقاتي توسط پژوهشگاه نيرو دانشگاه صنعتي امير كبير است و بخشي از صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط حمايت مالي ميشود
22257 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 6
22258 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 1
22259 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
22260 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22281 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
22282 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
22283 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22284 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
22285 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
22287 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
22288 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
22289 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 2
22290 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6
22291 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی مواد مرکب آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل تهران
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22302 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 3
22303 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 1 اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه بيوشيمي برگزار خواهد شد.
22304 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
22305 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 2
22306 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل دانشكده مهندسي پزشكي
22307 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 4