دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - شناسایی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22184 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22185 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22186 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22187 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22188 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22189 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22190 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22191 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 22 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22192 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22193 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22194 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - استخراج و خوردگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22261 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 11 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22262 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22263 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - پردیس کیش هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22292 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22293 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سرامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بیومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22308 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومواد آموزشی پژوهشی هر دو 5 بيوشيمي برگزار خواهد شد. - محل تحصيل اين رشته در دانشكده علوم زيستي- گروه پرديس خودگردان دانشگاه