دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تجارت الکترونیکی در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22354 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22355 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22356 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22357 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 10
22358 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
22359 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
22376 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 3
22377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22378 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 4
22387 مجازی دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22388 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22394 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22395 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22396 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
22416 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22417 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22419 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22421 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22422 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22423 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
22428 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22429 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22430 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22431 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22434 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22435 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
22436 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه گیلان - رشت گیلان تجارت الکترونیکی آموزش محور هر دو 15 آموزش محور