دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در خراسان رضوی در رشته مهندسی هوافضا در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مهندسی هوا فضا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22927 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22952 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
22966 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
22987 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلوبرندگی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23007 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23015 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک آموزشی پژوهشی هر دو 5