دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23344 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23345 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23346 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23347 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23348 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23349 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23350 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23351 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23352 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23353 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23354 روزانه دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23355 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23356 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23357 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23358 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
23359 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23360 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23361 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23362 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23363 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23364 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23365 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23366 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23367 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23368 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23369 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23370 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23371 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23372 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23373 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23398 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23400 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23401 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23402 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23403 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23404 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23405 روزانه دانشگاه تهران - پاکدشت تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23406 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23407 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23408 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23409 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23410 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23411 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23412 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23413 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23414 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23415 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23416 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23417 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23418 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 8
23419 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23420 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23421 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1 واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد محل انجام رساله در پژوهشكده علوم گياهي ميباشد
23422 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23423 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23424 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23425 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23426 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23427 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23428 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23429 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23457 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23458 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6
23459 روزانه دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23460 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23461 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23462 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 7
23463 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 6
23464 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 3
23465 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 4
23466 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
23467 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23477 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23478 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23479 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
23480 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23481 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
23482 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23483 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23484 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23485 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23486 روزانه دانشگاه شیراز فارس کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23487 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23488 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23489 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
23490 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
23491 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
23492 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7
23493 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 8
23494 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 7