دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23374 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23375 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23376 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23377 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23378 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23379 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23380 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23381 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
23382 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 5
23383 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - پردیس برازجان هرمزگان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6
23384 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23385 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 1
23386 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
23387 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 7
23389 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 4
23391 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 2
23392 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 8
23393 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23430 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23431 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23432 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4
23433 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23434 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1
23435 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23436 نوبت دوم دانشگاه تهران - پاکدشت تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23437 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 1
23438 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23439 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
23440 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 5
23441 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 4
23442 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 6
23443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23444 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23445 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
23446 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23447 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 7
23448 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 2
23449 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23468 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 4
23469 نوبت دوم دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی کرج البرز علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 1
23470 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
23471 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23472 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 2
23473 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 1
23474 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 8
23475 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23495 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
23496 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23497 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23498 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2 شرايط در انتهاي دفترچه
23499 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23500 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 1
23501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
23502 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
23503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
23504 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی کشاورزی اکولوژیک آموزشی پژوهشی هر دو 2