دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24893 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
24894 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24895 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
24896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
24897 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
24898 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
24899 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
24900 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامهریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
24901 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 7
24902 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی منطقهای آموزشی پژوهشی هر دو 2
24903 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7