دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین : قرچک - میدان امام خمینی (ره) - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز ورامین تلفن : 5- 36118621 فکس : 36114282 صندوق پستی : 113 - 39715 کد پستی : 1868886156
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی محض با آزمون هردو 40
18717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
23847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30