دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان فارس - شهرستان استهبان - بلوار سرداران شهید - دانشگاه پیام نور مرکز استهبان کد پستی: 7451654916 تلفن 2-07153229040
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15