دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30