دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 30
18990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30