دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 30
23501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 30
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30