دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کرج،رجائی شهر، بلوار موذن، خیابان دانشگاه،کد پستی: 314996814
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق با آزمون هردو 50
19024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
23658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
23659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری با آزمون هردو 30
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 60
23662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60