دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50