دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30