دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30