دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
انتهای اتوبان شهیدهمت(شهید خرازی)- بعد از دانشگاه علوم انتظامی- شهرک شهید باقری - ضلع شمالی ساختمان شهرداری منطقه 22- دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب کدپستی: 1495933399 شماره تماس: 44704570-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
23805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
23806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50