دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین : قرچک - میدان امام خمینی (ره) - انتهای بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز ورامین تلفن : 5- 36118621 فکس : 36114282 صندوق پستی : 113 - 39715 کد پستی : 1868886156
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق با آزمون هردو 50
23847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
23848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60