دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حقوق با آزمون هردو 50
19186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
23810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50