دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حقوق با آزمون هردو 50
19257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
23863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
23865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
19258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50