دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30