دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30